Har du en fråga eller vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i namn, e-post och telefonnummer nedan så kontaktar vi dig.

  Tack för ditt mail.

  Vi svarar dig så snart vi kan.

  WE Osteopati

  WE Osteopati samarbetar med  Mediform, som har kliniker i Gävle och Sundsvall. Osteopati har ett starkt hälsofokus som utgår från att kroppen har en inneboende förmåga till läkning. Behandlingen syftar till att stödja denna process genom att förbättra kroppens funktion och fokusera på de faktorer som bidrar till hälsa. Osteopati är en internationellt erkänd och etablerad form av manuell medicin där man använder händerna för diagnos och behandling.

  WE Osteopati
  WEs Osteopat Tomas Ulander har jobbat med Osteopati i drygt femton år och har fem års grundutbildning från Skandinaviska Osteopathögskolan.

  Pris
  Behandlingstiden är 45-50 min och ca 60 min för nybesök. Pris 800 kr.
  WE medlemmar har 10% rabatt.

  Jag är osteopat med fem års grundutbildning vid Skandinaviska Osteopathögskolan och har jobbat med osteopati i drygt femton år.